Dział Nauki

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej prowadzi nabór wniosków w programie "Międzynarodowe Agendy Bada...
 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza nabór projektów w ra...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków na projekty aplikacyjne w ramach Dzia...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs  numer POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17 na proje...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków na projekty aplikacyjne w ramach dzia...
Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków w ramach konkursu na dofinansowanie...